כיבוי אש לטופס 4

מהן הדרישות לכיבוי אש לקבלת טופס 4?

מה זה בעצם טופס 4 ועבור מה הוא נועד? לא משנה מה החברה הקבלנית עתידה לבנות, בין אם מבנה של עסקים או שמא בניין מגורים, בסיום תהליך הבנייה יש להנפיק טופס אכלוס עבור המבנה. בטופס 4, יוגדרו כללים ספציפיים ותקנות ייעודיות עבור מערכות שונות לכיבוי אש וגילוי עשן. במילים אחרות, טופס 4 יכלול את הגדרת ציוד כיבוי האש הנדרש במבנה שעתיד להיבנות. על ידי הנפקת טופס 4, הקבלן למעשה מעיד כי הוא הקפיד לצייד את המבנה בכל הציוד הנדרש על ידי הרשויות המקומיות והאזוריות, חברת החשמל, הרשות הארצית לכבאות ועוד. על ידי חתימה סופית על טופס 4, מסופקת למעשה עדות הקבלן כי המבנה אכן ראוי למגורים ו\או לאכלוס על ידי אנשים.

דרישות של גילוי עשן וכיבוי אש

טופס 4 ייחתם על ידי הקבלן הממונה על הבנייה, אך גם על ידי מהנדסי בנייה אשר עסקו בפיקוח על עבודות השלד של המבנה. בין היתר, בודקים כי המבנה אטום, חזק ועומד איתן על שלדו. בכדי לסיים את תהליך הבנייה הסופי ולמסור את המבנה למגורים או לאיכלוס מכל סוג כזה או אחר, יש לקבל אישור מהרשות הארצית להצלה וכבאות. אם עמדתם בדרישות, יינתן לכם אישור למסירת המבנה עבור אכלוס או מגורים. החברות המבצעות תחזוקת ציוד כיבוי אש, בדיקת ספרינקלרים, ביקורת כיבוי אש ומנפיקות אישור כיבוי אש, חייבות להיות תמיד מוסמכות ומורשות, וזאת בכדי למנוע אסונות כמובן.

בבניין, יש להתקין מערכות לגילוי עשן. מעבר לכך, יש להתקין מערכות גילוי עשן אוטומטיות (עצמאיות) שהן בעלות תו-תקן סוללה. יש להתקין גם גלגלון אש, ויש לוודא כי אורך הגלגלון עומד על שלושים מטרים בצמוד למזנק צמוד. כאשר מדובר בבנייני קומות, יש להתקין ארונות של כיבוי אש המכילים את הציוד המתאים והרלוונטי לאותו מבנה. מבחינת מטפים, יש להציבם בכל קומה וקומה באותו מבנה שעתיד להימסר לאיכלוס.

מה עוד צריך בכדי להנפיק טופס 4?

בכדי לקבל אישור סופי עבור מסירת המבנה לאיכלוס, עליכם לקבל את חתימתם של גורמים נוספים ואחרים, כמו למשל חברת הגז והחשמל, חברת המים ועוד. הסעיפים הדורשים חתימה לפני אישור סופי של טופס 4, הם סעיפים הכרוכים בתוכניות בנייה שונות, תוכניות מערכות החשמל במבנה, אישורים חתומים של התקנות קווי גז (ההתקנה חייבת להתבצע על ידי מתקין מורשה, כמובן), אישורים מהקבלן לגבי השימוש בחומרי גלם העומדים בתו התקן הנדרש, אישורי מהנדסי חשמל מוסמכים.

לאחר כל אלו, תוכלו לקבל אישור סופי עבור מסירת המבנה הנבנה.

תהיו חברתיים ושתפו אותנו

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email