בדיקת ספרינקלרים

סופר ספרינקלר היא חברה בפיקוח צמוד של מכון התקנים ובעלת תו תקן ישראלי למערכות מתזים אוטומטיות.
תקן זה קובע כללי בקרה ותחזוקה שוטפת למערכות מתזים אוטומטיות. אנו מתחייבים לעמוד בדרישות ובסטנדרטים אשר קבועים בחוק.

מערכות מתזים אוטומטיות (ספרינקלרים) – תקן ישראלי 1928 מחייב את כל מי שיש ברשותו מערכת לכיבוי אש לבדיקות תחזוקה תקופתיות של המערכת.
חברתנו מבצעת תחזוקה שוטפת עבור מערכות מתזים, על בסיס תקן 25NFPA.

אז מה נכלל בבדיקת ספרינקלרים?

  • בדיקה כללית של צנרת הספרינקלרים
  • בדיקת רגשי זרימה למערכת גילוי האש במקום
  • בדיקה כללית של מיקומי המתזים
  • בדיקת תחנות השליטה
  • בדיקת לחצי אוויר בצנרת

בסיום בדיקת הספרינקלרים מועבר לידי הלקוח דו"ח ליקויים, אם וכאשר קיימים כאלה.  לאחר תיקון הליקויים או במידה שלא נמצאו ליקויים, יקבל הלקוח אישור לתקינות המערכת.

בדיקת ספרינקלרים על פי תקן 1928

סופר ספרינקלר הינה חברה מורשית ומוסמכת על ידי מכון התקנים הישראלי לביצוע בדיקות ספרינקלרים בעבור מערכות מתזים אוטומטיות , על פי התקנים הנדרשים בחוק. כמובן שאנו מבצעים גם ביקורות כיבוי אש באישור מכון התקנים ונשמח לבצע בעבורכם גם את שירות זה.

אנחנו כאן לכל בעיה, שאלה, או סתם התייעצות עם המומחים שלנו.

החברה פעילה בכל רחבי הארץ, ללא יוצא מן הכלל.

הטכנאים והצוותים שלנו הינם בעלי הכשרה מקצועית ובעלי הסמכה אישית.

  התקשר אלינו בשיחת חינם ל– 1-800-077-175

בדיקת ספרינקלרים