אישור כיבוי אש לרישיון עסק

תהליך קבלת אישור כיבוי אש שנדרש לרישיון עסק

אנשים שמקימים עסק חדש חייבים להמציא לשם כך גם אישור של מערך הכבאות וההצלה לישראל. במאמר זה נסקור בפניכם את התהליך של קבלת אישור כיבוי אש לרישיון עסק חדש וקיים.

קבלת אישור כבאות לרישיון העסק

חידוש רישיון העסק שלכם או הוצאת רישיון עסק חדש כרוך בביצוע כל הדרישות של מערך הכבאות וזאת על פי תקנות דיני רישוי עסקים, כבאות והצלה לישראל. השלב הראשון תמיד יהיה יישום של כל הדרישות של מערך זה ולאחר מכן הגשת בקשה לרשות הרישוי ואילו זאת תעביר את אותה בקשה לבדיקתו של מדור בטיחות אש בתחנת הכיבוי.

טרם תחילתו של התהליך, חשוב לדעת שבעל העסק הוא זה שאחראי לכל הקשור אל ביצוע כל סידורי הכבאות הנדרשים, וזאת בהתאמה מלאה למפרט של העסק. אם לא קיים מפרט של העסק יש לבצע את הסידורים בהתאם לדרישות מקצועיות של רישוי עסקים – דף הרשות הארצית לכבאות והצלה בכתובת זאת.  כמו כן, אם העסק שלכם אינו עומד בדיני התכנון והבנייה כפי שהוא נדרש, קרוב לוודאי שתידרשו לבצע פעולות נוספות שלא מופיעות במפרט. בכדי לדעת מהן אותן דרישות ופעולות אותן עליו לבצע, יש לפנות אל רשות הכבאות.

הדרישות של רשות הכבאות וההצלה

דרישות אלו משתנות מעסק לעסק ומתבססות על הגודל של העסק, סוג המבנה בו הוא ממוקם, כמות האנשים השוהים בו דרך קבע והמבקרים בו, החומרים בהם נעשה שימוש ועוד. בנוסף, קיימות הנחיות כלליות כמו למשל התקנת ציוד כיבוי אש הכולל גם ספרינקלרים, התקנת מחיצות אש, הצבת שילוט ועוד. ככל שהעסק יהיה גדול יותר, כך גם הדרישות.

הגשת בקשה לרישיון עסק

השלב הראשון תמיד יהיה הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק או חידוש רישיון עסק לרשות המקומית. חשוב למלא את הבקשה באופן נכון ולצרף את כל המסמכים הנדרשים, כולל המסמך  של כבאות והצלה לישראל. יש עסקים שיידרשו להציג/להגיש תצהיר על ביצוע של כל סידורי בטיחות האש וההצלה. בכדי להשיג אישור כיבוי אש, יש  לבנות תכנית מפורטת של העסק אשר תכלול את כל אותו ציוד כיבוי אש שנמצא בעסק, הסבר לגבי מערכות לגילוי עשן ואש בעסק, הפתחים המשמשים ליציאות חירום, לוחות החשמל הקיימים בעסק, מערכת המיזוג אוויר, המנדפים בעסק ועוד.

ביקור של מפקח בטיחות אש בעסק שלכם

הבקשה שהגשתם לרשות המקומית תועבר לבדיקתו של  מפקח בטיחות האש בתחנת הכיבוי. הוא יבצע ביקורת בעסק, אשר כוללת בדיקת ספרינקלרים ובדיקות נוספות ויראה אם אכן בוצעו כל סידורי בטיחות האש וההצלה שנדרשו מבעל העסק. טרם הביקורת תצטרכו לשלם אגרה בגין ביקורת ציוד מקרקעין. קחו בחשבון שיכול להיות שתידרשו להשלים כל מיני דברים ולאחר מכן תיערך ביקורת חוזרת על מנת לוודא שאכן העסק שלכם עומד בכל דרישות הכבאות.

השלב האחרון יהיה מתן תשובה. באם העסק שלכם עמד בכל הדרישות של מערך הכבאות, אזי יינתן לו אישור כבאות ויומלץ לרשות לאשר לו רישיון לעסק. באם העסק לא עמד בדרישות, בעל העסק יקבל סירוב, עליו הוא יכול לערער. בהצלחה!

תהיו חברתיים ושתפו אותנו

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email