ביקורת שנתית כיבוי אש

איך לתחזק את מערכות וציוד כיבוי האש שלכם כך שיפעלו בזמן אמת?

מערכות לכיבוי אש הן ציוד חובה בכל מבנה שחיים בו אנשים רבים או שמגיע אליו קהל רחב. על-מנת שברגע האמת, אם חלילה תפרוץ שריפה, הציוד ימלא את ייעודו ויציל חיים, חשוב להקפיד לא "רק" על התקנה מקצועית אלא גם על תחזוקה נאותה.

בפרט, חשוב לבדוק את המטפים, את הספרינקלרים, את הצינורות שמהווים חלק מהמערכת ואת ארון הכיבוי בכללותו. כדאי לדעת שבכל מקרה נדרש אישור כיבוי אש על בסיס ביקורת שנתית (או חצי שנתית במקרים מסוימים), אבל גם בלי קשר לתהליך הפורמלי האחריות לגבי בני האדם שנמצאים בבניין (וגם הרכוש) מחייבת ביצוע מוקפד של כל הפעולות ההכרחיות.

איך מתבצעת בדיקת המטפים?

בדיקת מטפים מתבצעת על-מנת לוודא שהלחץ בהם הוא הלחץ הרצוי, זה שמאפשר הפעלה שלהם במידת הצורך. פעולה נוספת שחשוב לבצע במהלך הבדיקה היא לבחון את הנצרה, שחייבת להיות סגורה. כמו כן, תתבצע שקילה של המיכל, כך שניתן יהיה לדעת שהוא מלא לחלוטין.

לכאורה, מדובר בפעולות שכל אחד וכל אחת יכולים לבצע, אבל כדאי לדעת שרק בודק מוסמך יכול להכריז על מטף כתקין לחלוטין ולהדביק עליו מדבקה שמעידה על כך. בכל מקרה, כן כדאי בנוסף לבדיקות התקופתיות לקראת ביקורת כיבוי אש לבחון מעת לעת את המטפים, להרגיש את המשקל שלהם, להתבונן בנצרה וכו' – ואם יש ממצא חריג, להזמין אנשי מקצוע לצורך בדיקה בעזרת ציוד מתאים והחלפת המטף או מילויו באבקה במידת הצורך.

איך לבדוק ספרינקלרים?

בדיקת ספרינקלרים היא עוד מרכיב הכרחי בתחזוקתה של כל מערכת כיבוי אש. הספרינקלרים (ובעברית מתזים) הם ברוב המקרים אמצעי הכיבוי הראשון שנכנס לפעולה אם פורצת שריפה, ולכן יש להם תפקיד חשוב במניעת התפשטות האש.

פעולה זו – הן כחלק מתוך בדיקת ציוד כיבוי אש כללית והן בפני עצמה עקב חשש לתקלה – מתבצעת על-פי תקן ישראלי מס' 1928, וכוללת בדיקה של אופן פריסת המערכת והמיקומים הספציפיים של כל מתז, בדיקה של תחנות השליטה (ראשיות ובכל קומה), של לחצי האוויר בצינורות, של רגשי זרימה, ספיקה, וגם בחינה כללית של הצנרת כדי לוודא שהיא ערוכה לכל תרחיש.

מה עוד כוללת בדיקת מערכות כיבוי אש?

בדיקת מערכת כיבוי אש מתבצעת כאמור על-מנת לקבל אישור כיבוי אש וגם בכל מקרה שבו ישנו חשד לאי תקינות (שעלולה להוביל לחוסר יכולת לספק מענה אפקטיבי בזמן אמת ולאסון).

בהתאם, פעולות התחזוקה כוללות גם תשומת לב לגלגלונים שנמצאים בתוך ארונות כיבוי האש. ראשית, חשוב לוודא שכל הפריטים שאמורים להימצא בארון אכן נמצאים שם, ובנוסף חשוב לפרוס את הצינור של הגלגלון למלוא האורך ולהזרים בו מים (לפרקי זמן של כחצי דקה). האויב העיקרי של הצנרת הוא קורוזיה, ובהתאם לכך בדיקת מערכות כיבוי אש כוללת גם איתור סימנים שמעידים על כך ומתן מענה מתאים.

תהיו חברתיים ושתפו אותנו

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email